Glyn-nedd Cyflwyniad

Mae Glyn-nedd yn dref draddodiadol o’r math a welir yng nghymoedd De Cymru, gydag amgylchedd a hanes sy’n deillio o’r cyfnod diwidiannol a chyfnod y glo. Mae’n agos at brydferthwch canolbarth Cymru, eto wedi ei lleoli wrth galon ardal y cymoedd. Mae ganddi Gyngor Tref, sy’n cynnwys pedwar cynghorydd ar ddeg gan gynnwys y Maer. Mae yna hefyd lu o gyrff a chlybiau i ddiddanu pob un o’r trigolion.